2015
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Rekonstruisani Dom zdravlja "Kumrovec" najveći je objekat ove namjene u Kantonu, sa nešto više od 8.000 metara kvadratnih prostora. ObjekatDoma zdravlja "Kumrovec", izgrađen prije 30 godina, sada je napokondobio novi i ljepši izgled, a uređen je prostor za prijem i pružanje usluga pacijentima.

Rekonstrukcija ove ustanove počela je u januaru 2014. godine. Rekonstruiranoje sve osim zidova i za to je izdvojeno sedam miliona KM iz budžeta KS, Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i Općine Novi Grad.U prvoj fazi je projekta je urađena sanacija, rekonstrukcija i dogradnja objekta. Potpuno je preuređeno oko 40 posto neiskorištenog prostora, izrađene su nove podne i zidne obloge, zamjenjena unutrašnja stolarija,kao i sanacija krova. Cilj je bilo ostvariti uštede toplotne energije, te dobiti preglednije i funkcionalnije ordinacije i više prostora za pacijente, a sve prema evropskim standardima.

Zahtjevi projekta

Rekonstrukcija Doma zdravlja na Otoci je trebala biti završena u predviđenom roku do nivoa da se može otvoriti i staviti u funkciju pružanja zdravstvenih usluga građanima.Nakon brušenja podnih površina, pojavile su se pukotine u podu koje je trebalo sanirati. Zbog kašnjenja u dinamici radova, jedan od bitnijih zahtjeva, pored fizičko mehaničkih svojstava, bio je i kratko vrijeme stvrdnjavanja samonivelirajuće mase za izravnavanje i pripremu podloga. Također su trebali biti zadovoljeni i svi ekološki i evropski standardi i zahtjevi.

Sika rješenje

Za sanaciju pukotina u podovima je korištena ispuna od epoksidnih smola - Sikagard®-166, sa metalnim trakama za ojačanje.

- SCHÖNOX Predpremazi, tankoslojni i brzosušivi samonivelirajući estrisi i mase za niveliranje podova prikladne za podno grijanje, a polaganje podloga moguće je već nakon 24 sata, te ljepila za linoleum. Ekološki proizvodi bez štetnog uticaja na zdravlje izvođača i budućih korisnika.

- SikaTack®-Panel System - sistem montaže dekorativnih panela za ventilirane fasade koji omogućava ekonomičnu i brzu montažu, otporan je na starenje i atmosferilije i omogućava veliku slobodu i kreativnost u projektovanju i jednostavno održavanje.

Podaci o projektu

Investitori
- Budžet KS,
- Zavod zdravstvenog osiguranja KS, 
- Općina Novi Grad Sarajevo.

Izvođač

Unioninvest

Preuzimanje