Budući uspjeh Sika-e ne zavisi samo o provođenju prave strategije, već se jednako vrijedno temelji na povjerenju i predanosti svih zaposlenika. Sika-in put do globalnog lidera zasniva se na poduzetničkoj filozofiji kompanije i Sika duhu.

Naše Vrijednosti & Principi

Sika duh je sinonim za snažan skup vrijednosti i principa koji čine DNK kompanije. Pet principa upravljanja izražavaju korporativnu kulturu i temelj su budućeg uspjeha:

  1. Kupci na prvom mjestu
  2. Hrabrost za inovacije
  3. Održivost & Integritet
  4. Poticanje & Poštovanje
  5. Poslovanje za postizanje rezultata

Kupci na prvom mjestu

Sika je posvećena pružanju i održavanju najviših standarda kvalitete u pogledu naših proizvoda i usluga. Posvećenost inovacijama nam omogućava ne samo da zadovoljimo trenutne zahtjeve, već i da predvidimo buduća očekivanja. Sva Sika rješenja osmišljena su i usmjerena na uspjeh kupaca i izgradnju dugotrajnih i obostrano korisnih odnosa, a ne na fokusiranje na kratkoročno poslovanje. Ovaj stav naglašava i slogan firme: Building trust (Gradimo povjerenje). Sika je ponosna i zahvalna što je njena predanost da svaki dan ispunjava obećanje brenda, dovela do toga da je Sika trokut, njen 100-godišnji vizuelni simbol, postao sinonim za vrhunski učinak, kvalitetu, pouzdanost i pružene usluge širom svijeta.

 

Slika: Duga istorija Sika inovacija dovela je do neusporedivog uspjeha u postajanju priznatim svjetskim tehnološkim liderom na mnogim tržištima

Hrabrost za inovacije

Sika-in uspjeh i ugled temelje se na dugoj tradiciji inovacije. U skladu s tim, osnova poslovanja je upravljanje inovacijama i fokus na razvoj kvalitetnih
proizvoda i najboljih rješenja za kupce. Institucionalizovali smo Sika proces stvaranja proizvoda s jakim naglaskom na konstantno razvijanje novih
proizvoda, sistema i rješenja za lijepljenje, zaptivanje, ojačanja, učvršćenje i zaštitu u definisanim ciljanim tržištima. Ulaganjem u Sika tehnološke centre i laboratorije širom svijeta, koristimo našu svjetsku mrežu partnera, dobavljača i naučnika, istovremeno ispunjavajući svoje obećanje da ćemo posvuda biti blizu kupaca.

Održivost & Integritet

Sika dugoročno gleda na razvoj poslovanja i odnosi se s poštovanjem i odgovornošću prema svojim klijentima, dioničarima i zaposlenicima. Sika posluje sa jakim fokusom na sigurnost, kvalitet, životnu sredinu, pošteno postupanje, socijalni angažman, odgovoran rast i stvaranje vrijednosti.

Održivost je ključna komponenta inovacija kao pokretača kompanije. U građevinarstvu, kao i u industrijskoj primjeni, Sika ima za cilj povećati trajnost, te poboljšati energetsku učinkovitost i kvalitet materijala. Kompanija ulaže sve napore da doprinese smanjenju potrošnje resursa, kako unutar kompanije, tako i kod svojih partnera koji vjeruju u Sika-ine proizvode. Sika inicijative i napredak organizovani su u skladu s Global Reporting Initiative.

Kids at Project Inspire Tanzania
Slika: Sika Tanzanija podržava „ProjeKt Inspire“, inicijativu čiji je cilj otvaranje mogućnosti karijere za mlađe generacije

Kroz sve ovo, Sika stavlja sigurnost na prvo mjesto. Dobrobit i zdravlje zaposlenika i partnera preduslov je za naš uspjeh. Stvaranje sigurnog radnog okruženja oduvijek je na prvom mjestu.

Sika poboljšava socijalni i ekonomski napredak u svim zemljama i zajednicama u kojima posluje. Sika aktivno podržava društvene projekte u lokalnim zajednicama. Kao član UN Global Compact-a, zalažemo se za globalni održivi razvoj.

Sika ne pravi kompromise kada je u pitanju integritet i u svom radu primjenjuje visoke etičke standarde. Sika "Kodeks ponašanja" definiše naše standarde i pravila ponašanja za kompaniju i sve njezine zaposlenike.

Employees from Sika Chile
Slika: Sika Čile, tim za građevinarstvo

Poticanje & Poštovanje

Sika vjeruje u kompetentnost i preduzetnički duh svojih zaposlenika. Sika potiče radnu atmosferu punu povjerenja i poštovanja i ne provodi autoritet na krajnje formalan način. Sika-ini zaposlenici uživaju u međusobnoj saradnji, ali i bliskom partnerstvu s kupcima, dobavljačima i dioničarima.

Radna klima je jedna od onih kojoj svi teži i koja inspiriše. Sika omogućava svojim ljudima da razvijaju i predlažu nove ideje. Sika delegira odluke i odgovornosti na nivo nadležnosti.

Sika ima za cilj decentralizaciju organizacijskih jedinica koliko je moguće kako bi uspostavili organizacijske strukture sa širokim rasponima kontrole. Visoki prioritet daje se edukaciji i razvoju zaposlenika. Cilj nam je razviti svoje lidere za budućnost i fokusiramo se na promociju kandidata unutar kompanije.

 

Poslovanje za postizanje rezultata

Sika teži uspjehu i ponosna je na kontinuirano postizanje izvrsnih rezultata iznad tržišnih kretanja. Kompanija ustrajno slijedi svoju viziju i dugoročne ciljeve.

Sika vjeruje u pojedinačne odgovornosti. Funkcije i projekti su jasno dodijeljeni. Odgovornost za ostvarenu dobit i gubitke snosi generalni direktor. Sika ima transparentna mjerila za financijske rezultate koji prate definisanu strategiju. Oni se ocjenjuju na temelju tržišnog udjela, rasta prodaje, profitabilnosti i učinkovitosti kapitala.