Nova patentirana hibridna Sarnafil® AT tehnologija odnosi se na svestranu membranu koja se lako nanosi i dugotrajnaje za održivo dizajnirane krovove. Sika je spojila sve najbolje atribute jednoslojnih krovnih membrana u jednu novu „Naprednu tehnologiju“ Sarnafil® AT.

Nova generacija krovnih membrana

Jedinstvena hibridna tehnologija za pametnije iskustvo krovopokrivanja

Kao globalni lider u jednoslojnim krovovima, Sika je stvorila visoko fleksibilnu membranu sa vrhunskom kombinacijom izdržljivosti, održivosti i lakoće ugradnje. Nova tehnologija kombinuje prednosti svih postojećih membranskih tehnologija, sa dobrom izdržljivošću i slobodom dizajna, kako bi se fleksibilno prilagodila različitim zahtevima projekta.

Sarnafil AT
Sarnafil AT

Krovna membrana za zavarivanje vrućim zrakom, formulisana za direktnu izloženost 

Sarnafil® AT je membrana na bazi fleksibilnih poliolefina (FPO), sa unutrašnjim ojačanjem i podlogom u skladu sa EN 13956. Membrana je u potpunosti kompatibilna sa svim postojećim Sarnafil® T priborom i pomoćnim komponentama.

Sarnafil® AT je krovna membrana za zavarivanje vrućim zrakom formulisana za direktnu izloženost i dizajnirana za upotrebu u svim globalnim klimatskim uslovima.

Upotreba

Krovna hidroizolacijska membrana za:

 • Mehanički pričvršćene sisteme
 • Balastirane sisteme npr. sa šljunkom, betonskim pločama i za zelene krovove (intenzivne i ekstenzivne), obrnute krovove, plus na terasama sa pješačkim saobraćajem

Karakteristike i prednosti

 • Otpornost na UV izlaganje
 • Otpornost na podizanje vjetra
 • Otpornost na sve druge uobičajene uticaje okoline
 • Zavarljivanje toplim zrakom¨
 • Nije potreban otvoreni plamen
 • Visoka dimenzionalna stabilnost sa umetkom od staklenog flisa
 • Otpornost na udarno opterećenje i grad
 • Otpornost na mehaničke uticaje
 • Otpornost na prodiranje korijenja
 • Kompatibilanost sa postojećim bitumenom

Sarnafil® AT: Cradle to Cradle Certified™

Sika je započela svoj prvi Cradle to Cradle Certified® projekat za Sarnafil® AT u 2020. Sika je bila uspješna u postizanju ukupnog srebrnog nivoa certifikata za proizvod u skladu sa verzijom 3.1 Cradle to Cradle Standarda proizvoda. Sarnafil AT® je također dobio zlatnu nagradu za kategorije ponovne upotrebe materijala i socijalne pravednosti.  

Kao dio Cradle to Cradle Certified™ procesa, Sika je također objavila Certifikat o zdravstvenoj ispravnosti materijala za Sarnafil® AT. Certifikat o zdravstvenoj ispravnosti materijala nudi rješenje za rastući interes industrije i potrošača da saznaju više o hemikalijama koje se koriste u proizvodima u njihovim lancima nabavke i izbjegavanju hemikalija koje izazivaju zabrinutost. 

White paper  koji objašnjava Sarnafil® AT i Cradle to Cradle Certified® program objavila je Sika Njemačka i dostupan je za preuzimanje.

Cradle-to-cragle Silver distinction for Sarnafil AT

Put kontinuiranog poboljšanja

Sika radi na kontinuiranom poboljšanju performansi održivosti Sarnafil® AT kao dio svoje posvećenosti kroz program Cradle to Cradle Certified®. U 2022. godini, Sika je pokrenula studiju izvodljivosti kako bi procijenila svoje snage i slabosti kako bi ispunila nove i robusnije zahtjeve v4 Cradle to Cradle standarda proizvoda. Svaka kategorija kvaliteta je detaljno procijenjena, određujući koja će prijeći na v4 u njenoj recertifikaciji koja će biti završena početkom 2023. godine.

Kategorije "Čist zraka i zaštita klime" i "Cirkulacija proizvoda" bit će ponovo certificirane u v4, dok će kategorije Zdravlje materijala, Upravljanje vodom i Društvena pravednost biti zadržane u v3.1 i dalje će biti procijenjene kao dio sljedećeg ciklusa certifikacije.

Jedno ključno područje za dalje proučavanje za Sika tim koji stoji iza Sarnafil® AT je testiranje oko povećanja uključivanja recikliranog materijala unutar krovne membrane. Trenutno, membrane uključuju mali postotak recikliranog sadržaja potrošača iz otpadnog materijala tokom proizvodnog procesa . Budući da reciklirani sadržaj potiče iz vlastitog proizvodnog procesa Sarnafil® AT, nije moguće povećati količinu recikliranog sadržaja iz ovog izvora. U toku su ispitivanja i testovi kako bi se utvrdila izvodljivost. Međutim, pošto su Sarnafil® AT membrane novi proizvodi sa vijekom trajanja od >30 godina, postoji vrlo ograničena dostupnost recikliranog sadržaja za daljnji ciklus uključivanja recikliranog sadržaja iz starih krovnih sistema koji je kompatibilan nakon upotrebe, iz izvora gdje je dostupna hemička sljedivost i izbjegavaju se hemikalije koje izazivaju zabrinutost.

Zbog visokih tehničkih zahtjeva Sarnafil® AT, samo membrane Sarnafil® AT na kraju životnog vijeka se trenutno smatraju pogodnim postpotrošačkim ulaznim materijalom za proizvodnju novih membrana. Trenutna ispitivanja se fokusiraju na starije generacije Sarnafil® membrana koje se vraćaju sa tržišta kako bi informirale o budućoj strategiji za Sarnafil® AT.

Kao dio Sika net zero posvećenosti,  održavanje materijala u stalnom ciklusu identifikovano je kao ključna poluga i bit će jedno od ključnih područja fokusa za istraživanje i razvoj u narednim godinama.

 

Za dodatne informacije, posjetite stranicu Sarnafil® AT na Cradle to Cradle Products Innovation Institute’s web stranici.

Sarnafil® AT FSH Tehnologija samozacjeljivanja

Tehnologija krovova je doživjela izuzetan napredak s pojavom rješenja koja se samozacjeljuju, zahvaljujući snazi polimera koji reaguju na vodu. Pojavom ove inovativne tehnologije, krovovi sada posjeduju izvanrednu sposobnost da sami sebe zacijele, nudeći pouzdan način zaštite kritične građevinske imovine.

Istražite fascinantnu nauku koja stoji iza tehnologije polimera koji reaguje na vodu i koje faktore treba uzeti u obzir kada odlučujete da li da ih koristite na svojim projektima.

Vodoreaktivna polimerna tehnologija predstavlja izuzetnu inovaciju u industriji krovova. Sa svojom izvanrednom sposobnošću autonomnog zacjeljivanja manjih pukotina i uboda, inovativna Sarnafil® AT FSH tehnologija samozacjeljivanja pruža inovativno, ali pouzdano rješenje za vlasnike zgrada i izvođače koji žele zaštititi vrijednu ili kritičnu imovinu.

 

Prednosti za vlasnike i dizajnere

Sarnafil AT

Održivost

Sarnafil AT® je prva i jedina termoplastična krovna membrana na tržištu koja ima status Cradle to Cradle Certified™.

Sarnafil AT

Otpornost na grad

Visoka otpornost na udarce i oštećenja, npr. grad, kako bi se osigurao duži vijek trajanja.

Sarnafil AT

Dugoročne performanse

QUV testiran za dugotrajnu uslugu i izdržljivost decenijama.

Sarnafil AT

Intervju sa vlasnikom projekta

Što vlasnik projekta obnove krova u Leister Building-u misli o Saranfil® AT nakon što je primijenjen na Leister-ov krov?

Prednosti za izvođače radova

Sarnafil AT

Visoka fleksibilnost

Veoma fleksibilan poput EPDM-a, čak i pri niskim temperaturama, što omogućava brže izvlačenje membrana na licu mjesta.

Sarnafil AT

Jednostavna upotreba, brža ugradnja

Jednostavna, brža aplikacija i rad na detaljima. Samolepljive trake i
membrane za detalje i parapete.

Sarnafil AT

Zavarivanje vrućim zrakom

Jednostavan za zavarivanje i proizvodi pouzdane zavare poput PVC-a, ali i sa još širim prozorom temperature zavarivanja.

Sarnafil AT

Intervju sa krovopokrivačem

Što izvođač projekta obnove krova u Leister Building-u misli o Sarnafil® AT nakon što je primijenjen na Leisterov krov?

Sarnafil AT

Kompatibilnost

Dostupan je velik izbor dodatne opreme, jer je kompatibilan sa svim postojećim Sarnafil® FPO-sistemima. 

Sarnafil AT

Otpornost na udarce/probijanje

Visoka otpornost na oštećenja od udaraca, što pomaže da se izbjegnu bušenja tokom ugradnje i servisiranja.

Sarnafil AT

Performanse zavarenog šava

Vrijednost testa kidanja šavova je više od 3 puta veća od EPDM-a, za dugotrajne vodootporne šavove.

Sarnafil® AT-Tehnologija: Termoplast + Elastomer

Sarnafil® AT-Tehnologija

Sarnafil® AT je FPO membrana modificirana elastomerom za krovove. Tehnologija kombinuje prednosti FPO i elastomernih membrana (kao hibrid). To znači da Sarnafil® AT ima odličnu i laku zavarivost, sigurnu i jednostavnu primjenu (bez rastvarača), visoku otpornost na grad/tuču i dobro ponašanje pri nanošenju na niskim temperaturama. Sarnafil® AT sadrži FPO termoplast i elastomer.

Termoplast

Termoplasti se sastoji od dugih, nitastih, nepovezanih molekulskih lanaca. Termoplasti se lako mogu deformisati u određenom temperaturnom rasponu. Ovaj proces je reverzibilan, odnosno može se ponavljati koliko god se želi hlađenjem i ponovnim zagrijavanjem do rastaljenog stanja. Sa porastom temperature, molekulski lanci postaju sve pokretljiviji tokom procesa topljenja. Takođe se mogu rasplesti i razdvojiti. Ova molekularna pokretljivost omogućava zavarivanje membrane.

Elastomer

Elastomeri su plastike čija je posebna osobina njihova visoka elastičnost poput gume, čak i pri niskim temperaturama.
Elastomeri su stoga dimenzionalno stabilni, ali kako su elastični vratit će se u svoj prvobitni oblik nakon deformacije. Molekulski lanci elastomera su opisani kao široko isprepleteni.