INTEGRITET I ETIČKO PONAŠANJE

Sika Team Indonesia Muara Laboh

Mi djelujemo u skladu sa zakonom

Mi ne ugrožavamo integritet

Mi primjenjujemo visoke etičke standarde u našem radu

Mi pazimo na usklađenost sa ovim principima

1. Budite u skladu sa zakonom
 • Strogo slijedite sve zakone i propise koji se primjenjuju u našem poslovanju.
 • Strogo slijedite ovaj Kodeks ponašanja, čak i ako je stroži od važećih zakona.
 • Potpuna usklađenost s važećim zakonima i propisima okvir je svih naših aktivnosti.
 • Osim toga, ovaj Kodeks definiše pravila koja mogu biti stroža od važećih zakona. Također, postoje i dodatni interni propisi koje treba slijediti.
2. Nema podmićivanja, nema korupcije
 • Izbjegavajte svaki oblik bilo aktivnog ili pasivnog podmićivanja ili korupcije
 • Ne nudite i ne prihvaćajte korist bilo koje vrste (gotovina, putovanja, pokloni, itd. ) za bilo kakvo ostvarivanje nepropisne prednosti (ponuda, dozvola, kako bi vaš projekt osvojio nagradu itd. )

Mito i korupcija mogu poprimiti različite oblike . To može biti novac, ali i bilo koja druga usluga (putovanje, bilo kakvi prekomjerni pokloni). Mito uvijek ima za cilj uticati na odluku osobe koja ga prima, kako bi se ostvarila nedopuštena prednosti za fizičku ili pravnu osobu koja mito nudi. Nije važno da li Vi nudite ili primate takvu uslugu. Nije važno tko je suprotna strana (država, firma ili privatna osoba). Osim običnih poklona i zabave koji nemaju za cilj nedozvoljenu prednost (vidi paragraf 3) nije važno koliko je velika ili mala usluga ili prednost koja se dobiva . Mito ili korupciju su strogo zabranjeni.

3. Pokloni, zabava i donacije
 • Samo donirajte ili primajte poklone i zabavu koji su zakoniti , razumni i u skladu s lokalnim Sika-inim pisanim pravilima.
 • Sponzorstva i dobrotvorni prilozi dopušteni su u skladu s lokalnim Sika-inim pisanim pravilima.
 • Sika ne donira bilo kojoj političkoj stranci ili u političke svrhe bez odobrenja menadžmenta Sika Grupe.

U gotovo svim zemljama i tržištima razumni pokloni i zabava (poslovni ručkovi, sportske ili kulturne manifestacije, itd. ) su sastavni dio poslovanja. Oni postaju mito i korupcija ako se namjerava utIcati na osobu koja donosi odluku. Izleti ili višednevna događanja, kao i pokloni i zabava za javne dužnosnike posebno su kritični. Sve firme moraju uvesti pisana pravila, na temelju korporativnog modela, kako bi se dodatno specificiralo koji pokloni i zabava, te sponzorstva i dobrotvorni prilozi su dopušteni u okviru ovog Kodeksa ponašanja. Pravila se također moraju specificirati za nivoe lokalne vlasti , ovisno o vrijednostima o
kojima se radi. Prilozi političkim strankama ili u političke svrhe podliježu odobrenju Menadžmenta Sika Grupe.

4. Pošteno tržišno nadmetanje
 • Djelujte učinkovito i korektno na tržištu, kako prema kupcima, tako i prema dobavljačima.
 • Nemojte razgovarati, diskutovati ili sarađivati u bilo kojem obliku s konkurencijom o strategijama, cijenama, tržištu, kupcima, proizvodima, proizvodnji ili drugim tržišno osjetljivim aspektima.
 • Ne dogovarajte se sa Sika-inim kupcima o njihovim prodajnim cijenama.
 • Dobro prethodno provjerite bilo kakve osjetljive obveze (npr. ekskluzivu , nadmetanje, zajednička ulaganja) s Korporativnom pravnom službom ili lokalnim pravnim savjetnikom.
 • Ne zloupotrebljavajte dominantnu poziciju na tržištu.

Očekujemo punu usklađenost s važećim zakonima za sprječavanje i kontrolu monopola. To se posebno tiče bilo kakve diskusije ili dogovaranja s konkurencijom oko cijena - ili nekih drugih tržišno osjetljivih aspekata. Posebna se pažnja mora posvetiti neformalnim druženjima, konferencijama, sajmovima i sastancima udruženja trgovaca ili u raspravama koje uključuju moguće akvizicije . Do koje mjere je dopušten kontakt s konkurencijom, odlučuje član višeg Sika menadžmenta.

5. Izbjegavajte sukob interesa
 • Izbjegavajte bilo koju situaciju koja može dovesti do sukoba Vaših ličnih ili porodičnih interesa i interesa Sika-e. U potpunosti upoznajte svog nadređenog s takvim sukobima.
 • Izbjegavajte bilo kakve aktivnosti koje se nadmeču sa Sika-om.
 • Ne koristite poslovne prilike Sika-e za svoju ličnu korist.

Odluke u ime Sika-e ne smiju biti pod uticajem Vaših ličnih ili porodičnih interesa. Svako nadmetanje sa Sika-om nije dopušteno.

6. Nema unutrašnjeg trgovanja
 • Nemojte koristiti povjerljive osjetljive podatke o cijenama u trgovanju sa Sika dionicama, opcijama ili obveznicama .
 • Nemojte izmjenjivati takve podatke s trećim stranama.
 • Nemojte koristiti povjerljive osjetljive podatke o cijenama u trgovanju dionicama, opcijama ili obveznicama Sika-inih poslovnih partnera, i ne izmjenjujte takve podatke s trećim stranama.

Trgovanje na osnovu povlaštenih informacija omogućuje korištenje povlaštenih informacija za postizanje nedopuštene dobiti. To je protuzakonito u Švicarskoj i mnogim drugim zemljama. Takvo trgovanje se, prije svega, odnosi na trgovanje dionicama Sika-e. Međutim, također nije dozvoljeno koristiti unutrašnja saznanja u trgovini dionicama Sika-inih poslovnih partnera. Pravila Sika unutrašnjeg trgovanja predviđaju daljnje konkretne smjernice naročito u razdobljima ne-trgovanja.

7. čuvanje tajni / Zaštita podataka
 • Zaštitite povjerljive poslovne, tehničke i financijske informacije o Sika-i.
 • Unutar Sika-e, razmjenjujte povjerljive informacije samo na need-to-know osnovi.
 • Nemojte razmjenjivati povjerljive podatke s trećim stranama, osim ako su potrebne u poslovne svrhe, a tek nakon što je druga strana potpisala ugovor o povjerljivosti.
 • Poštujte povjerljive informacije trećih osoba.
 • Pridržavajte se zakona o zaštiti podataka.

Zaštita Sika-inog „know-how“-a je od najveće važnosti. Iako Sika ne namjerava ometati protok informacija potrebnih za poslovanje, vrlo je važno zaštititi Sika "know-how“ od nepravilnog korištenja. Mi jednako poštujemo povjerljive informacije trećih strana.

8. Zaštitite imovinu Sika-e
 • Koristite imovinu Sika-e (opremu, računare, automobile, itd. ) pažljivo i samo u poslovne svrhe, osim ako Vaš nadređeni nije drugačije odobrio.
 • Zaštitite je od bilo kakve zloupotrebe (prevare, krađe, gubitka).

Imovina Sika-e se može koristiti samo u poslovne svrhe i s njom treba pažljivo postupati.

9. Dobri uslovi rada, nema uznemiravanja, nema diskriminacije
 • U potpunosti poslujte u skladu sa zakonima o radu i zapošljavanju.
 • Odnosite se prema svojim podređenima i poslovnim kolegama pravedno i s poštovanjem.
 • Ne pravite diskriminaciju na osnovu rase, nacionalnosti, seksualne orijentacije, spola, dobi ili vjere.

Odnositi se prema kolegama pravedno i s poštovanjem sastavni je dio Sika duha.

10. Zdravlje i sigurnost, okoliš
 • Pridržavajte se zakona o zdravlju i sigurnosti, te relevantnih internih pravila.
 • Pridržavajte se zakona o okolišu, te relevantnih internih pravila.

Sika ima posebnu odgovornost da u potpunosti djeluje u skladu sa zakonima o zdravlju i sigurnosti, te zakonom o okolišu i internim pravilima, a sve u interesu naših zaposlenika, kupaca, javnosti i životne sredine uopšte.

11. Poslovni partneri
 • Osigurajte da se dobavljači, pružatelji usluga, agenti i distributeri pridržavaju gore spomenutih pravila.
 • Poštujte pravila kupaca, pogotovo u slučaju poklona i zabave, čak i ako su stroži od ovog Kodeksa ponašanja.

Mi očekujemo da će naši poslovni partneri koji nama pružaju usluge i proizvode dijeliti iste etičke vrijednosti. Više detalja potražite u Kodeksu ponašanja Sika dobavljača.

12. Primijenite princip "četiri oka"
 • Sve obveze u ime Sika-e daju se samo kolektivnim potpisom i u skladu s lokalnim propisima.
 • U elektronskoj komunikaciji osigurajte princip „četiri oka“ na način da neka druga osoba pregleda spomenutu obvezu.
 • Osim ako to zakon ne zahtijeva, ne koristite parafe ili lične pečate umjesto svog ličnog potpisa.

Princip „četiri oka“ je Sika-in ključni princip za pravilno upravljanje rizicima i etičko ponašanje. Nadležan drugi par očiju mora pregledati poslovnu dokumentaciju i osigurati pošten proces donošenja odluka, prvenstveno u skladu s Kodeksom ponašanja.

13. Ne zaobilazite ova pravila
 • Ne koristite treće strane kako biste zaobišli ova pravila.

 

Kritično ponašanje ili poslovanje ne smije se prenijeti na treće strane (npr. agente, distributere, konsultante, itd. ) kako bi se zaobišla spomenuta pravila.

14. Zadržite potpunu transparentnost
 • Uvijek unaprijed pitajte, ako ste u nedoumici.
 • Pravilno dokumentirajte i knjižite bilo kakve transakcije.
 • Obavijestite svog nadređenog o mogućim sukobima s ovim pravilima.
 • Prijavite kršenje spomenutih pravila svom nadređenom i članu Menadžmenta Grupacije / ili Pravnoj službi grupacije.
 • Osobe koje prijave takav slučaj bit će zaštićene. Prekršitelji ovih pravila podliježu disciplinskim mjerama.

Transparentnost kod mogućih sukoba i otkrivenih prekršaja pomaže provođenju ovog Kodeksa ponašanja. Transparentnost je također važna kod pravilnog dokumentiranja i knjiženja svih transakcija. Kršenje pravila možete prijaviti svom nadređenom ili korporaciji. Navodni prekršaji bit će pažljivo ispitani, a ako se potvrde, poduzet ćemo disciplinske mjere protiv prekršitelja (uključujući i davanje otkaza ako je neophodno), dok će osobe koje prijave nepravilnosti biti zaštićene.

15. Budite primjer drugima
 • Kao nadređeni, budite primjer drugima i strogo se pridržavajte Kodeksa ponašanja.
 • Primjenjuje politiku nulte tolerancije u svom području odgovornosti.
 • Inzistirajte na transparentnosti u cilju pravovremenog rješavanja potencijalnih sukoba.

Postavljanje pravila s vrha ključan je element za provođenje ovog Kodeksa ponašanja. Bitno je postaviti primjer i primijeniti politiku nulte tolerancije. To također znači da je
potrebno stvoriti radno okruženje u kojem se otvoreno rješavaju konflikti.

16. Osigurajte poštivanje pravila
 • Svi zaposlenici koji se pridruže Sika-i trebaju se pridržavati ovih pravila.
 • Svi zaposlenici u svim firmama redovno će se, barem jednom godišnje, podsjećati na ova pravila.
 • Generalni menadžeri svih Sika firmi svake godine moraju potvrđivati usklađenost svoje firme s ovim pravilima.
 • Korporativne institucije će redovno provoditi treninge i revizije.

Ovaj Kodeks je namijenjen svim Sika zaposlenicima. Iako će Korporacija osigurati potrebne instrumente i metode, ponašanje u skladu s ovim Kodeksom je kontinuirana odgovornost lokalnog menadžmenta. U tom smislu su pravilan odabir, obuka i nadzor zaposlenika također bitni.

17. Praktično pravilo: Novinsko pravilo

Tamo gdje ne postoji posebno pravilo ili ako ste u nedoumici, provjerite svoje ponašanje jednostavnIm novinskim pravilom:

Da li biste to učiniti da se pojavi na naslovnici lokalnih novina sa svim detaljima?

Iako su mnoga navedena pravila specifična i ne mogu se odnositi na stvarne situacije, „novinsko pravilo“ je globalno razumljivo i primjenjivo. Ono osigurava dobru provjeru je li određeno ponašanje prihvatljivo ili ne. Također, ako ste u nedoumici uvijek najprije pitajte.

18. Pitanja / Komentari

Ako ste u nedoumici ili imate pitanja u vezi ovog Kodeksa ponašanja, obratite se svom nadređenom ili Korporaciji. Također možete poslati svoja pitanja i komentare na compliance@ch.sika.com.