Uslovi korištenja

Molimo pročitajte ove odredbe i uslove  ("Uslovi korištenja") pažljivo, pošto se odnose na vaš pristup i/ili korištenje ove stranice. Pristupanjem ovom web mjestu i bilo kojim njegovim stranicama prihvaćate vašu saglasnost i razumijevanje ovih Uslova korištenja. Ako se ne slažete s ovim Uslovima korištenja, nemojte pristupiti niti koristiti ovu web stranicu. Ovi Uslovi korištenja podložni su promjenama u bilo kojem trenutku.

Ova stranica je u vlasništvu i njome upravlja Sika BH d.o.o. ("Kompanija"), kompanija registrovana u Sarajevu.

1. Odricanje od odgovornosti

Materijali i informacije na ovim stranicama daju se "kakve jesu" i bez garanncije bilo koje vrste, bilo izričito ili implicirano. Sve garancije, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevane garancije o mogućnostima prodaje i prikladnosti za određenu svrhu, odbijaju se.

Ne postoji nikakva garancija u vezi sadržaja, funkcionalnosti, veza ili komunikacija, uključujući i zastupanje ili garanciju o greškama ili pogreškama ili ispravkama istih, prekida komunikacije ili presretanja ili gubitka podataka ili nedostatku virusa ili drugih štetnih komponenti.

Ni u kojem slučaju Društvo, niti bilo koja njegova podružnica ili povezana društva, neće biti odgovorna bilo kojoj strani za bilo kakav trošak ili štetu, uključujući bilo kakvu direktnu, indirektnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz, ili je u vezi, s pristupom ili upotrebom ili nemogućnosti pristupa ili korištenja ove stranice ili bilo koje njegove funkcije ili karakteristike, uključujući veze s bilo kojim pregledavanjem ili preuzimanjem bilo kakvih podataka, teksta, slika ili drugog materijala koji su dostupni putem ove stranice ili bilo koje povezane web stranice na ovu web stranicu. Korisnik ove stranice dužan je procijeniti tačnost, potpunost, pouzdanost i korisnost bilo kakvih mišljenja, usluga ili drugih informacija.

Svi podaci navedeni na ovim stranicama podložni su razumijevanju da se ne tumače niti se oslanjaju kao pravni, računovodstveni, porezni, financijski, investicijski ili drugi stručni savjeti ili kao savjeti o konkretnim činjenicama ili stvarima. U skladu s tim, za bilo kakvu upotrebu ili zloupotrebu takvih informacija ne preuzima se nikakva odgovornost. Korisnici ove web stranice trebaju konsultovati svoje profesionalne savjetnike s obzirom na njihove vlastite okolnosti.

2. Bez ponuda

Ništa na ovoj web stranici ne treba se smatrati ponudom, savjetima, preporukama ili bilo kojom drugom uslugom za sticanje ili raspolaganje bilo kakvom investicijom ili za učestvovanje u bilo kom drugom ulaganju ili transakciji.

3. Intelektualno vlasništvo

Osim ako nije drugačije navedeno, sve informacije, tekstovi, grafički prikazi, karakteristike ili funkcije i izgled (uključujući i "osjećaj i izgled") sadržani na ovoj web stranici isključivo su vlasništvo Društva i ne smiju se kopirati niti distribuirati u cjelini ili u dijelu, bez izričitog pisanog odobrenja Društva. Međutim, možete preuzeti ili ispisati sve stranice s ove web stranice za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da ne uklonite obavijesti o autorskim pravima.

4. Veze (linkovi)

Veze s ove stranice na druge web stranice pružene su samo za vašu informaciju i pogodnosti.

Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost ili odgovornost u pogledu bilo kojeg web mjesta povezanog s ovom stranicom (ili bilo kojom web lokacijom koja se povezuje s ovom stranicom), uključujući njegov sadržaj i rad. Društvo ne pregledava niti prati takve veze. Neke web stranice mogu biti izvan vaše zemlje i podložne različitim odredbama i pravilima.

Veza s ove stranice na neku drugu web stranicu (ili vezu s druge web stranice na ovu web stranicu) ne predstavlja preporuku, odobrenje, oglašavanje, ponudu ili traženje u odnosu na takvu web stranicu, njezin sadržaj ili sve proizvode ili usluge oglašene ili distribuirane putem te web stranice.

Kompanija vjeruje da su veze, koje pruža drugim javno dostupnim web stranicama, news grupama i drugim izvorima, legalno dopuštene i u skladu s uobičajenim očekivanjima onih koji koriste internet.

Bez pisane saglasnosti Društva nitko i niti jedna web stranica ne mogu napraviti vezu na ovu stranicu, bez obzira na njegovu početnu stranicu ili bilo koju internu stranicu.

5. Korisničko ponašanje

Pri pristupu ili korištenju bilo kojeg dijela ove web stranice, ne smijete: objavljivati ili prenositi nezakonite, prijeteće, uvredljive, klevetničke, nepristojne, pornografske, nepoštene ili na drugi način neprikladne informacije bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja, poticanje ponašanja koje bi predstavljalo kazneno djelo, dovesti do građanske odgovornosti ili na drugi način kršiti bilo koji državni ili međunarodni zakon; postavljati ili prenositi bilo kakve informacije ili softver koji sadrži virus, crv, trojanski konj ili drugu štetnu komponentu; ometati funkcionisanje ove stranice ili ograničiti ili spriječiti bilo kojeg drugog korisnika od korištenja ove stranice; objavljivati, prenositi, reproducirati, distribuirati ili iskorištavati sve informacije, softver ili druge materijale dobivene na ovim stranicama u komercijalne svrhe bez prethodne pismene saglasnosti Društva.

Upozorenje:

Bilo kakav pokušaj bilo koje osobe da ošteti ovu stranicu ili potkopava njen rad može biti kršenje kaznenih ili građanskih zakona. Društvo zadržava pravo tražiti odštetu od takve osobe u punoj mjeri zakona.

6. Primjenjivi zakon i sudska nadležnost, lokalna pravna ograničenja, ažuriranja, ostalo

Ova web stranica i uslovi korištenja bit će tumačeni, provedeni i izvedeni u skladu s materijalnim zakonima Bosne i Hercegovine bez upućivanja na načela sukoba zakona. Mjesto nadležnosti je Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Kompanija ne izjavljuje da su sadržane informacije, materijali ili karakteristike / funkcije prikladne za upotrebu u bilo kojoj drugoj jurisdikciji. Stranica se ne odnosi na bilo koju osobu u bilo kojoj jurisdikciji gdje (zbog državljanstva, prebivališta, ili ostaloga) objavljivanje ili dostupnost Stranice i njegov sadržaj je u suprotnosti s lokalnim zakonima ili propisima. Osobe na koje se takva ograničenja ili zabrane primjenjuju ne smiju pristupiti niti koristiti ovu Stranicu. Pristupom ili korištenjem ove stranice to činite na vlastitu inicijativu i isključivo ste odgovorni za poštivanje važećih lokalnih zakona i propisa. Nadopune i izmjene ovih Uslova korištenja podložne su promjenama u bilo kojem trenutku. Svakako provjeravajte ove Uslove korištenja svaki put kada pristupite i/ili koristite ovu stranicu.

7. Obavijest o zaštiti podataka web-mjesta

Ova Obavijest o zaštiti podataka web-mjesta opisuje kako [Sika BH d.o.o., Džemala Bijedića 299, 71000 Sarajevo] „[Kompanija]“ ili „mi“ ili „nas“ ili „naš“) kao upravitelj obrađuje lične podatke i druge podatke korisnika („vi“ ili „vaš“) naročito u smislu Opće uredbe o zaštiti privatnosti („OUZP“) kada koristite web mjesto [https://bih.sika.com, www.sika.ba] („web stranica“).

8. Kategorije ličnih podataka, svrhe obrade, pravni temelj i izvor

Lični podaci koje ste aktivno dali:
Ako izradite korisnički račun na našoj web stranici, zatražit ćemo od vas da nam pošaljete sljedeće lične podatke: Ime, poštansku adresu, adresu e-pošte, odabranu lozinku. [Kompanija] obrađuje takve lične podatke u svrhu pružanja naših usluga. Pružanje takvih ličnih podataka je dobrovoljno. Međutim, bez pružanja takvih ličnih podataka, nećete moći izraditi korisnički račun. Pravna osnova za obradu takvih ličnih podataka je ugovor o korištenju web stranice koji je sklopljen s vama (članak 6. stavka 1. al. b. OUZP). Ako se registrujete za primanje newslettera i pristanete na primitak newslettera i obradu vaše adrese e-pošte u tu svrhu, od vas će se tražiti da pošaljete svoju adresu e-pošte. Koristit ćemo vašu adresu e-pošte za redovno slanje newslettera. Pružanje adrese e-pošte je dobrovoljno. Međutim, bez pružanja adrese e-pošte nećete primati newsletter-e. Pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka za slanje newsletter-e je pristanak (članak 6. (1) al. a OUZP).

Ostali pasivno prikupljeni podaci:
Osim ličnih podataka koje aktivno pružate, web stranica može od vas automatski prikupljati, obrađivati i pohranjivati određene podatke na pseudonimnoj osnovi: Informacije o uređaju i upotrebi – koji mogu uključivati (i) podatke specifične za uređaj korišten za pristup web stranici (uključujući, ali ne ograničavajući se na, model, operativni sistem, IP adresu, jezik, mobilnu mrežu i slično) i (ili) podatke o korištenju funkcija ili obavijesti na uređaju, za prepoznavanje vas i analiziranje trendova; Analitiku web mjesta – na primjer koliko često korisnik upotrebljava web stranicu, grupnu upotrebu, podatke o performansama. Koristimo analitiku web mjesta kako bismo bolje razumjeli funkcionalnost i upotrebu naše web stranice. Pravna osnova za tu svrhu su naši legitimni interesi (članak 6. stavka 1. al. f OUZP), koji su sljedeći: pratiti i održavati performanse web stranice i analizirati trendove, korištenje i aktivnosti vezane uz našu web stranicu.

9. Primatelji

Prenos davateljima usluga
[Kompanija] može angažovati vanjske pružatelje usluga, koji djeluju kao obrađivači podataka [Kompanije], za pružanje određenih usluga [Kompaniji] kao što su davatelji internetskih usluga, davatelji marketinških usluga ili davatelji usluga podrške za informacijske tehnologije. Prilikom pružanja takvih usluga, vanjski pružatelji usluga mogu imati pristup i / ili obrađivati vaše lične podatke.Ti vanjski obrađivači podataka bit će podložni ugovorenim obvezama za provođenje odgovarajućih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu ličnih podataka i obradu ličnih podataka samo prema uputstvima.

Ostali primatelji

Neki od naših kolega koji administriraju web stranicu i pružaju usluge informacijskih tehnologija mogu biti zaposlenici kompanija naše grupe. Prilikom administriranja web stranice naše kolege mogu imati pristup i / ili obrađivati vaše lične podatke. Odgovarajući prenos vaših ličnih podataka temelji se na našim legitimnim interesima. Naši legitimni interesi su prenos ličnih podataka unutar grupe kompaniji za unutrašnje administrativne i potporne svrhe. Pristup je ograničen samo na kolege koje moraju znati podatke. [Kompanija] također može prenijeti vaše lične podatke agencijama za sprovedbu zakona, državnim tijelima, pravnom savjetniku i vanjskim konsultantima u skladu s važećim zakonom o zaštiti podataka. Pravna osnova za takvu obradu je poštivanje zakonske obveze kojoj je [Kompanija] podložna ili legitiman interes, kao što je izvršavanje ili obrana pravnih zahtjeva. Ažurirani popis obrađivača podataka i trećih strana s kojima dijelimo podatke dostupni su na zahtjev podnesen Kompaniji, a podaci za kontakt nalaze se u nastavku.

Međunarodni prenosi ličnih podataka
Lični podaci koje prikupljamo ili primamo o vama mogu biti preneseni i obrađeni od strane primatelja koji se nalaze unutar ili izvan Evropskog ekonomskog područja („EEA“) i koji ne osiguravaju odgovarajući nivo zaštite podataka. Zemlje za koje je priznato da osiguravaju odgovarajući nivo zaštite podataka iz perspektive prava EU-a su Andora, Argentina, Kanada, Švicarska, Farski otoci, Guernsey, Izrael, Otok Man, Jersey, Novi Zeland i Istočna Republika Urugvaj. Primatelji u SAD-u mogu djelomično biti ovjereni u skladu s EU-US Privacy Shield i time se mogu smatrati da osiguravaju odgovarajući nivo zaštite podataka iz perspektive prava EU-a. U mjeri u kojoj se vaši lični podaci prenose u zemlje koje ne osiguravaju odgovarajući nivo zaštite podataka iz perspektive prava EU-a, prenos ćemo temeljiti na odgovarajućim zaštitnim mjerama, kao što su standardne odredbe o zaštiti podataka koje je usvojila Europska komisija. Možete zatražiti kopiju tih zaštitnih mjera tako da nas kontaktirate kako je navedeno u pogl. 5 (Kontaktirajte nas) u nastavku. Pristup je ograničen samo na primatelje koji moraju znati podatke.

Koja prava imate i kako možete ostvariti svoja prava?
Ako ste izjavili svoj pristanak za bilo kakve aktivnosti obrade ličnih podataka, možete ih u bilo kojem trenutku povući s učinkom za budućnost. Takvo povlačenje neće uticati na zakonitost obrade prije povlačenja suglasnosti. Prema važećem zakonu o zaštiti podataka imate pravo: zatražiti pristup vašim ličnim podacima, zatražiti ispravljanje vaših ličnih podataka; zatražiti brisanje vaših ličnih podataka, zatražiti ograničenje obrade vaših ličnih podataka; zatražiti prenos podataka i pravo prigovora na obradu vaših ličnih podataka. Imajte na umu da navedena prava mogu biti ograničena prema važećem nacionalnom zakonu o zaštiti podataka. Za dodatne informacije o tim pravima pogledajte Dodatak Vaša prava. Također imate pravo podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Da biste ostvarili svoja prava, molimo vas kontaktirajte nas na način opisan u poglavlju (5.) u nastavku ili možete koristiti specifični web-obrazac „Iskoristite svoja prava“ dostupan na web stranici kompanije.

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?
Vaši lični podaci bit će zadržani koliko god je potrebno kako bi vam pružili tražene usluge. Ako [Kompanija] više ne treba koristiti vaše lične podatke u skladu s ugovornim ili zakonskim obvezama, uklonit ćemo ih iz naših sistema i zapisa i / ili poduzeti korake kako bismo ih ispravno anonimizirali, tako da više ne možete biti identificirani iz tih podataka, osim ako vaše podatke, uključujući i lične podatke ne moramo zadržati kako bismo se pridržavali zakonskih ili regulatornih obveza kojima je [Kompanija] podvrgnuta, npr. zakonskim rokovima zastare.

Kontaktirajte nas
Ako vas brine ova politika o obradi podataka web mjesta ili imate pitanja, kontaktirajte nas na sljedeći način: Sika BH d.o.o., Džemala Bijedića 299, 71000 Sarajevo, email: [email protected], tel: 033/788-390.

Dodatak - Vaša prava:
(a) Pravo na pristup: Možete imati pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se ili vaši lični podaci ili ne, te, gdje je to slučaj, zatražiti pristup ličnim podacima. Ti podaci uključuju – između ostalog – informacije o svrhi obrade, kategorijama ličnih podataka o kojima je riječ, te primateljima ili kategorijama primatelja kojima lični podaci već jesu ili će biti otkriveni. Međutim, ovo nije apsolutno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa. Možete imati pravo dobiti kopiju ličnih podataka koji se obrađuju. Za dodatno zatražene kopije možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.
(b) Pravo na ispravak: Možete imati pravo od nas tražiti ispravljanje netačnih ličnih podataka o vama. Zavisno od namjene obrade, imate pravo na nadopunu nepotpunih ličnih podataka, uključujući i putem dodatne izjave.
(c) Pravo brisanja („pravo na zaborav“): U određenim okolnostima, možete imati pravo od nas zatražiti brisanje ličnih podataka o vama i mi možemo biti obvezni izbrisati takve lične podatke.
(d) Pravo na ograničenje obrade: U određenim okolnostima, možete imati pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših ličnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i možemo ih obraditi samo u određene svrhe.
(e) Pravo na prenos podataka: U određenim okolnostima, možete imati pravo primiti lične podatke o vama koje ste nam dali, u strukturisanom, uobičajenom obliku i mašinski čitljivom formatu, te imate pravo prenijeti te podatke drugoj osobi bez ikakvih smetnji s naše strane.
(f) Pravo na prigovor: U određenim okolnostima možete imati pravo prigovora, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili gdje se lični podaci obrađuju za direktne marketinške svrhe, u bilo kojem trenutku, na našu obradu vaših ličnih podataka i od nas se može zatražiti da više ne obrađujemo vaše lične podatke. Štaviše, ako se vaši lični podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu ličnih podataka o vama za takav marketing, što uključuje i profilisanje u mjeri u kojoj se ono odnosi na takav direktni marketing. U tom slučaju vaše lične podatke više nećemo obrađivati u takve svrhe.