Sika u Bosni i Hercegovini

Kompanija Sika BH d.o.o. formalno je osnovana 2014. god kao kćerka firma švicarskog koncerna Sika, iako su Sika proizvodi prisutni na ovim prostorima više od 20 godina putem različitih Sika kompanija iz okruženja.  

Naši partneri su građevinska preduzeća i specijalizovni izvođači građevinskih radova, skladišta građevinskog materijala, DIY centri, prodavnice boja i lakova, arhitekti, dizajneri, inženjeri, investitori, proizvođači plovila, vozila, stakla, sendvič panela i dr.

Svojim rezultatima, ponašanjem i odnosom prema partnerima Sika je izgradila izuzetnu reputaciju vrlo pouzdanog partnera sa širokim spektrom rješenja koji se koriste u različitim područjima.

Sika BH d.o.o.

Džemala Bijedića 299, Sarajevo
Tel: +387 33 788 390
Fax: +387 33 788 391

Email: [email protected]