U okviru Sika Građevine i Sika Industrije možete preuzeti veliki broj dokumenata kao što su: tehnička dokumentacija (tehnički list proizvoda, sigurnosni listovi, atesti i sl.), katalozi, brošure, cjenovnik, CAD detalji,  uputstva za primjenu proizvoda. Bazu podataka možete pretraživati prema nazivu ili grupi proizvoda, kako za Građevinu, tako i za Industriju.