2018
Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina

Nakon otvaranja prve vjetroelektrane u BiH u martu 2018. godine, početkom 2019. godine je otvorena i druga po redu - vjetroelektrana Jelovača, na području općine Tomislavgrad. Radovi na postavljanju elemenata za vjetroelektranu Jelovača su počeli u julu 2018. godine, a puštena je u probni pogon krajem 2018. godine. Radi se o vjetroparku s 18 turbina ukupne snage 36 MW.

Investitor je firma F.L. Wind sa sjedištem u Tomislavgradu, a čiji je osnivač firma Feal d.o.o. iz Širokog Brijega. Uprava kompanije FEAL d.o.o. je prepoznala pametno ulaganje u investiciju održivosti, te su uložili svoj kapital u izradu vjetroelektrana i na taj način postali regionalno poznat brend. Projekat je zahtjevan i traži veliki stepen ozbiljnosti i predanosti poslu, kako za Feal d.o.o., tako i za Sika BH d.o.o.

Zahtjevi projekta

Radi se o vjetroparku s 18 turbina ukupne snage 36 MW montiranih na betonske tornjeve. U procesu izrade temeljnih stopa za vjetroturbine, bilo je potrebno zaliti završetke temelja sa masama za podlijevanje, kao i obezbijediti vodonepropusnost slojeva u kontaktu sa čelikom.

Sika rješenje

SikaGrout®-3200, je razvijen specijalno za visokokvalitetno precizno podlijevanje vertikalnih ili horizontalnih spojnica prefabriciranih armiranobetonskih ili čeličnih stupova vjetroagregata na kopnenim postrojenjima. Zadovoljava potrebe projekta sa karakteristikama kao što su certificiranje zamora, CE certifikacija, visoka početna čvrstoća, visoka krajnja čvrstoća, otpornost na smrzavanje, tečne je konzistencije i lako se miješa. Ova višenamenska masa može se koristiti za preciznu ispunu horizontalnih i vertikalnih spojeva kopnenih čeličnih ili betonskih predgotovljenih elemenata.

Podaci o projektu

Investitor:
F.L. Wind Tomislavgrad, član grupacije Feal d.o.o. Široki Brijeg

Izvođač:
A3 d.o.o. Široki Brijeg

Preuzimanje

Korišteni Sika proizvodi