2015
Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Projekat TE Stanari je do danas jedna od najvećih investicija u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine. To je prva termoelektrana ove vrste koja se gradi na području bivše Jugoslavije nakon više od trideset godina. Ukupna vrijednost projekta je 550 miliona eura, što uključuje izgradnju moderne termoelektrane, kapaciteta 300 megavata, kao i i modernizaciju rudnika Stanari.

Investitor je britanska energetska kompanija EFT Grupa koja u potpunosti finansira izgradnju termoelektrane i razvoj rudnika. Projekat je 30 posto finansiran sopstvenim sredstvima, a 70 posto uz pomoć kredita koji su povučeni od Kineske Razvojne Banke i nekoliko regionalnih banaka.

Zahtjevi projekta

Cijeli projekat je trebao biti realizovan u skladu po relevantnim EU standardima, koji su dosta strožiji od zakosnkih normi u BiH. TE Stanari će biti prvi energetski objekat u BiH koji će funkcionisati u skladu sa direktivama EU (2001/80/EC) o zaštiti životne sredine.

Sika rješenje

Sika BH d.o.o. je na ovom projektu radila na više objekata:

  • Sanaciju i zaštitu rashladnog tornja,
  • Sanaciju i zaštitu dimnjaka,
  • Epoksidni pod u "Boiler house",
  • Podlijevanje stubova i turbine, za šta je korišteno oko 400 t SikaGrout®-a
  • Bazeni za tehničku vodu,
  • Razna krpljenja,
  • Atike na glavnoj zgradi - ljepljenje EPS-a na bitumenske trake.

Podaci o projektu

Investitor:
Britanska energetska kompanija EFT Grupa

Glavni izvođač:
Dongfang Electric Corporation iz Kine

Preuzimanje