Sika® Igolflex® N

Igolflex N je jednokomponentni, fleksibilni premaz bez otapala, visoke gustoće, na bazi emulzije bitumenske gumene emulzije.

  • Jednostavna primjena
  • Isporuka spremna za korištenje
  • Ne curi na vertikalnim površinama
  • Premoštenje vlasastih pukotina
  • Ostaje fleksibilan na niskim temperaturama
  • Otporan na kisele soli i morsku vodu
  • Bez otapala, nije zapaljiv
  • Ugradiv na suhe i vlažne površine