Sikagard®-550 W Elastic

Elastični akrilno disperzivni zaštitni premaz u boji za beton koji premoštava pukotine.

Sikagard®-550 W Elastic je jednokomponentan, plasto-elastični premaz na bazi UV-stvrdnjavajuće akrilne disperzije s izvrsnim svojstvima premoštenja pukotina čak i na temperaturama ispod 0 °C.
Sikagard®-550 W Elastic je u skladu sa zahtjevima EN 1504-2 za zaštitni premaz.

  • Premoštavanje pukotina čak i pri niskim temperaturama (-20°C)
  • Velika otpornost na difuziju CO2 smanjuje stepen karbonizacije
  • Paropropustan
  • Vrlo dobra otpornost na atmosferilije i starenje
  • Ekološki prihvatljiv (bez otapala)
  • Smanjuje sklonost prljavštini i kontaminaciji