SCHÖNOX® LINO XTREME

Disperzivno ljepilo za linoleum.

  • zadovoljava DiBt smjernice,
  • bez otapala,
  • niska potrošnja,
  • visoka pokrivnost