Sikaplan® SGmA-15

PVC membrana za hidroizolaciju prohodnih (balastnih) krovova

Sikaplan® SGmA-15 je višeslojna, sintetička krovna hidroizolacijska membrana bazirana na polivinil hloridu (PVC) vrhunske kvalitete s staklenim voalom, u skladu s zahtjevima  EN 13956.

  • Visoka dimenzionalna stabilnost, zbog ojačanja staklenim voalom
  • Visoka propusnost vodene pare
  • Otporna na sve uobičajene uticaje okoline
  • Otporna na mehaničke uticaje
  • Otporna na mikroorganizme
  • Otporna na prodor korijenja
  • Spajanje (zavarivanje) vrućim zrakom, bez korištenja otvorenog plamena
  • Posebno pogodna za ugradnju ispod npr. javnih trgova, sadnica, temelja, balkona, terasa i pokrivnih ploča
  • Reciklirajuća