Sikaplan® G-20

Polimerna PVC membrana za mehanički pričvršćenu krovnu hidroizolaciju

Sikaplan® G-20 (debljina 1.5mm) je poliesterom ojačana, višeslojna, sintetička vodootporna krovna membrana na bazi polivinilhlorida (PVC) koja sadrži stabilizatore ultraljubičastog svjetla i usporivač plamena prema EN 13956. Zavaruje se vrućim zrakom, formulisana je za direktno izlaganje i dizajnirana za upotrebu u svim globalnim klimatskim uslovima.

  • Otporna na izloženost UV zračenju
  • Otporna na trajnu izloženost vjetru
  • Otporna na sve uobičajene uticaje okoline
  • Spajanje (zavarivanje) vrućim zrakom, bez otvorenog plamena
  • Visoka paropropusnost.
  • Reciklirajuća