Sikaplan® G-18

PVC MEMBRANA ZA HIDROIZOLACIJU KROVOVA

Sikaplan® G-18 (debljina 1.8 mm) je poliesterom ojačana višeslojna sintetička hidroizolacijska krovna membrana na bazi polivinil hlorida (PVC), u skladu s zahtjevima EN 13956.

  • Otporna na trajnu izloženost UV zračenju.
  • Otporna na trajnu izloženost vjetru.
  • Otporna na grad/tuču.
  • Visoka paropropusnost.
  • Otporna na sve uobičajene utjecaje okoline.
  • Zavarivanje vrućim zrakom, bez otvorenog plamena.
  • Reciklirajuća.