Sikalastic®-260 Stop Aqua

Tečni hidroizolacijski premaz

Sikalastic®-260 Stop Aqua je jednokomponentni proizvod, spreman za upotrebu, na vodenoj bazi namijenjen kao elastični tečni hidroizolacijski premaz za vlažne prostore. Formira vodonepropusnu, fleksibilnu hidroizolacijsku membranu prije postavljanja pločica. 

  • Bešavna hidroizolacija
  • Dio sistema koji uključuje Sika® SealTape trake, prajmere i ljepila za pločice
  • Jednokomponentno, spremno za korištenje
  • Na vodenoj bazi
  • Brzo sušenje
  • Ne propušta tečnosti
  • Dobra svojstva premoštenja pukotina
  • Prikladno za ugradnju gleterom ili valjkom