Sikalastic®-200 W

Elastični, tečni hidroizolacijski premaz za vlažne prostorije

Sikalastic®-200 W je gotov (spreman) za upotrebu, jednokomponentni, tečni hidroizolacijski proizvod, bez sadržaja rastvarača, koji formira vodonepropusnu, fleksibilnu membranu otpornu na stvaranje pukotina ispod čvrste zaštite (npr. keramičke pločice ili kamene obloge).

  • Jedna komponenta: spremno za upotrebu
  • Bez rastvarača
  • Vodonepropusno
  • Paropropusno
  • Pogodno za horizontalne i vertikalne primjene
  • Pogodno za površine sa podnim grijanjem
  • Premoštava pukotine
  • Odlično prijanja na malter, gips, gipsane ploče, keramiku, razne drvene panele...