SikaCeram® LatexGrout

Lateks aditiv za poboljšanje performansi fug masa na bazi cementa

SikaCeram® LatexGrout je sintetička lateks emulzija koja mijenja vodu u procesu miješanja praškastih fug masa na cementnoj bazi. Kada se izmješa sa praškastom fug masom na cementnoj bazi povećava joj adheziju, površinsku tvrdoću, mehaničku snagu i smanjuje apsorpciju vode. Pogodne fug mase na cementnoj bazi su SikaCeram® SmallGrout, SikaCeram® LargeGrout, SikaCeram® CleanGrout.

  • Povećava adheziju na pločicu
  • Povećava površinsku čvrstoću
  • Povećava fleksibilnost
  • Povećava mehaničku snagu
  • Smanjuje apsorpciju