Sika® SealTape F

Sika® SealTape F je elastična komponenta Sika® hidroizolacijskog sistema – služi za ojačanje i hidroizolaciju na pozicijama gdje postoji rizik od pucanja (ćoškovi, spoj zida i poda, prodori cijevi i sl.)

  • visoka elastičnost,
  • visoka prekidna čvrstoća,
  • jednostavna ugradnja,
  • vodonepropusna,
  • dobra prionjivost na Sika hidroizolacijske proizvode,
  • vrlo tanka,
  • unutrašnja i vanjska primjena