Sikagard®-907 W

Sikagard®-907 W je jednokomponentna, UV postojana impregnacija za zaštitu poroznih podnih površina od vlage, ulja i ostalih štetnih uticaja, za učvršćenje i stabilizaciju pješčanih ispuna.

 • Jednokomponentan, ne mora se razrjeđivati
 • Ekološki prihvatljiv, bez otapala
 • Otporan na UV i atmosferilije
 • Jednostavan za nanošenje
 • Zaštita od ulja, dizela i vode
 • Smanjuje kontaminaciju od strane materijala na bazi ugljikovodika
 • Otporan na soli za odmrzavanje
 • Povećava otpornost na cikluse smrzavanja i odmrzavanja
 • Sprječava rast korova u dilatacijama
 • Omogućava dilatacijama i podlozi 'disanje'
 • Smanjuje eroziju pijeska
 • Olakšava čišćenje površina
 • Smanjuje održavanje
 • Poboljšava boju podloge
 • Smanjuje iscvjetavanje