Sikagard®-704 S

Sikagard®-704 S je jednokomponentna reaktivna impregnacija male viskoznosti za betonske i cementne podloge na bazi mješavine vrlo aktivnih silana i siloksana.

  • Dobra moć prodiranja
  • Ekonomična i laka upotreba
  • Smanjuje kapilarnu apsorpciju vode, štiti od prodora kiše i pljuskova po vertikalnim površinama
  • Smanjuje apsorpciju agresivnih ili štetnih agenasa koji se rastvaraju u vodi (tj. soli za odmrzavanje ili hlorida u morskom okruženju)
  • Nema značajnih promjena u propustljivosti vodene pare
  • Povećava otpornost betona na cikluse smrzavanja i odmrzavanja i soli za odmrzavanje
  • Otporan na morsku vodu
  • Spreman za upotrebu