SikaLatex®

SikaLatex® je vezivna emulzija od sintetičke gume koja se koristi za izradu vezivnog sloja između starog i novog betona

  • Povećana adhezija
  • Smanjeno skupljanje i pucanje
  • Povećana otpornost na abraziju
  • Smanjena propusnost
  • Poboljšana obradivost
  • Pogodno za najčešće građevinske podloge