Sika® Intraplast® EP

Intraplast®-EP je dodatak za injektiranje u prahu, s jakim učinkom tečenja i bubrenja.   Intraplast®-EP udovoljava zahtjevima za dodatke za injektiranje za prednapinjanje prema smjernicama EN 934-4:2010.

Intraplast®-EP poboljšava disperziju cementa. Ova injekciona masa omogućava odgovarajuću konzistenciju za s niskim vodo-cementnim faktorom. Dodatno, Intraplast®-EP sadrži dodatke za bubrenje čime se osigurava dobra ispuna pukotina i šupljina. Širenje nakon injektiranja uzrokovano je formiranjem najmanjih, ravnomjerno raspoređenih, mjehurića plina. Uslijed stvaranja mjehurića, konačne čvrstoće su blago smanjene, a proces vezanja usporen. Intraplast®-EP prikladan je za običan Portland cement (CEM I 42.5), Portland cement visoke čvrstoće (CEM I 52.5), kao i za sulfatno otporan cement, ali se ne smije koristiti s cementima bogatim letećim pepelom.

 

Intraplast®-EP ne sadrži hloride, niti bilo koje druge korozivne supstance.

 

Glavne prednosti:

  • dobra čvrstoća i prionjivost
  • nisko "krvarenje"
  • izuzetno čvrst kontakt između mase i okolnih površina
  • čvrsta, integralna ispuna šupljina
  • duga obradivost injekcionih masa
  • reducirano vrijeme očvršćivanja niskim w/c omjerom