SikaWrap®-350 G Grid

SikaWrap®-350 G Grid je mreža od staklenih vlakana, impregnirana s alkalno-otpornim SBR (stiren-butadein lateks), koja se koristi u kombinaciji s cementnim malterom Sika® MonoTop®-722 Mur za ojačanje tradicionalnih ziova, miješanog ziova ili betonskih blokova. 

  • Velika vlačna čvrstoća u oba smjera vlakana
  • Otpornost na koroziju (za razliku od konvencionalnih metalnih mreža)
  • Otpornost na lužnato djelovanje cementa (SBR impregnacija)