Sikadur®-330

Sikadur®-330 je dvokomponentna, tiksotropna epoksidna smola / ljepilo za imregnaciju.

  • Lako miješanje i ugradnja gleterom i impregnacijskim valjkom
  • Proizveden za postupak ručne impregnacije
  • Odlično ponašanje pri ugradnji na vertikalnim površinama i iznad glave
  • Dobra prionjivost na mnoge podloge
  • Visoke mehaničke karakteristike
  • Nije potreban posebni temeljni premaz