Sika MonoTop®-722 Mur

Jednokomponentni malter za popravke i ojačanje zida

Sika MonoTop®-722 Mur je gotov, jednokomponentni, vlaknima ojačan cementni malter sa reaktivnim pucolanskim komponentama, odabranim agregatima i posebnim dodacima. Sika MonoTop®-722 Mur u kombinaciji sa SikaWrap®-350G Grid pruža učinkovitu konsolidaciju ziđa. Naprezanje zbog pomaka oslonaca distibuira se na većoj površini kako bi se izbjegle pukotine i odvajanje maltera.

  • Visoka adhezija na tradicionalne podloge (cigla, kamen i porozne površine)
  • Nizak modul elastičnosti: proizvod prati pokrete podloge bez odvajanja
  • Nije potrebno učvršćivanje slabih podloga prije primjene
  • Dobra obradivost
  • Visoka kompatibilnost s mnogim podlogama
  • Ne curi, čak ni u podgledu
  • Proizvod je moguće završno obraditi spužvastom gladilicom