Sika MonoTop®-4400 MIC

reparaturni malter za sanaciju sistema otpadnih voda sa mikrobiološkom i korozivnom otpornošću

Sika MonoTop®-4400 MIC je 1-komponentni malter visokih performansi, gotov za upotrebu, na bazi kalcijum aluminatnog cementa i agregata za sanaciju i popravak novih i postojećih postrojenja za tretman otpadnih voda koja su pod uticajem biogene korozije sumpornom kiselinom.

  • Otporno na biogenu koroziju sumpornom kiselinom
  • Otporno na čistu vodu, slanu vodu, sulfatna zemljišta, kao i na neke razblažene kiseline
  • Ne sadrži hloride ili druge aditive koji pospješuju koroziju
  • Pogodno za mašinsko nanošenje (vlažno ili suho prskanje)
  • Veoma visoka sila spoja
  • Visoka rana kompresivna sila, klasa R4 prema EN 1504-3
  • Brzo vrijeme ponovne upotrebe nakon sanacije (nakon 1 sat, ako se koristi površinski učvršćivač Sikagard®-230 MIC)