Sikafloor®-29 PurCem®

Malter visoke čvrstoće, na poliuretansko hibridnoj osnovi za pokrivanje i izradu detalja

Sikafloor®-29 PurCem® je višekomponentni, poliuretansko hibridni malter. Ima visoku mehaničku otpornost i otpornost na udarce, dobru otpornost na hemikalije i opterećenja. Uobičajene debljine nanošenja su od 3–9 mm.

  • Dobra otpornost na opterećenja
  • Visoka mehanička otpornost i otpornost na udarce
  • Visoka tačka omekšavanja
  • Dobra hemijska otpornost
  • Bez zaprljanja /mirisa
  • Brzo otvrdnjavanje
  • Ne sadrži otapala
  • Može se nanositi na podloge s visokim sadržajem vlage (7 dana star ili stari vlažni beton)