Sikafloor®-220 W Conductive

Dvokomponentni, elektroprovodljivi epoksidni prajmer

Sikafloor®-220 W Conductive je dvokomponentna epoksidna smola u vodenoj disperziji sa visokom elektrostatskom provodljivošću. Sikafloor®-220 W Conductive dio je različitih sistema. Za više detalja molimo proučiti pripadajući tehnički list sistema, sekcija INFORMACIJE O SISTEMU.

  • Visoko elektrostatski provodljiv
  • Jednostavna primjena
  • Ekonomičan pri upotrebi