Sikagard® WallCoat N

Dvokomponentni epoksidni premaz na vodenoj bazi

Sikagard® WallCoat N je dvokomponentni epoksidni završni premaz za zidove na vodenoj bazi.

  • Bez otapala
  • Dobra mehanička i hemijska otpornost
  • Visoka čvrstoća
  • Ne propušta tekućine
  • Jednostavno čišćenje
  • Visoka otpornost na karbonizaciju
  • Odlična svojstva dekontaminacije
  • Dobra pokrivnost
  • Bez mirisa
  • Jednostavno miješanje i ugradnja