SCHÖNOX® HS 10

Kalcij sulfatna masa za nivelisanje.

Vrlo brzo sušenje (polaganje završne obloge već nakon 24 sata)