Sika® Thinner C

Sika® Thinner C je mješavina otapala koji se koristi za razrjeđivanje epoksi ili poliuretanskih proizvoda, ili čišćenje membrana.                       

Razrjeđivač i sredstvo za čišćenje