Sika® Extender T

Sredstvo za tiksotropiranje (ugušćivanje) epoksidnih i poliuretanskih smola.                     

 

  • malo doziranje,
  • dobra dvojstva uguščivanja