SikaScreed® HardTop-60

Izravnavajuća masa za podove. Odlikuje se extremno visokim čvrstoćama i brzim sušenjem. U skladu sa zahtjevima EN 13813 CT-C60-F7, ekološki proizvod s vrlo niskom emisijom EC 1PLUSR. Klasa gorivosti A1.

Odlikuje se brzim sušenjem, 4 sata nakon ugradnje može se ugraditi Sikafloor® – 161, pri temperaturi +20 °C i 60 % vlage zraka. Nakon 24 sata postiže tlačnu čvrstoću >35 N/mm2 pri +20°C. Prilikom sušenja materijal se odlikuje minimalnim skupljanjem i nema pojave pukotina na površini. Nanosi se u debljini od 8 – 80 mm