SikaScreed®-20 EBB

Dvokomponentna epoksidna smola koja se koristi kao vezni most.

Može se aplicirati na upijajuće i neupijajuće podloge.

SikaScreed® HardTop-60 se ugrađuje na mokar SikaScreed® 20 EBB.