Sikagard®-63 N

Sikagard®-63 N je dvokomponentni, krut, čvrst, obojeni zaštitni premaz na bazi epoksidne smole.                       

  • Bez otapala
  • Izvrsna hemijska i mehanička otpornost
  • Debeloslojan
  • Nepropustan za tečnosti
  • Lako se miješa i nanosi