Sika® Window Tape One

Sika® Window Tape One je višenamjenska specijalna traka sa odličnim performansama. Ova traka stoprocentno zaptiva od propuštanja vazduha (α=0,00m3 /[h m (daPa)2/3] i znatno smanjuje gubitak toplote. Sika® Window Tape One ima optimalan koeficijent difuzije pare iznutra prema van (50:1) čime se obezbjeđuje efikasan prenos vlage ka hladnijoj strani i brzo sušenje spoja. Otpornost ovih traka na direktan uticaj kiše je ≥1000Pa što pruža najviši nivo zaštite.

  • Stoprocentno nepropuštanje vazduha
  • Otpornost na direktan uticaj kiše ≥1000Pa
  • Termička i zvučna izolacija
  • Optimalan prenos vlage prema van
  • Smanjeni gubitak toplote
  • Smanjeni troškovi ugradnje (potreban je samo jedanproizvod)
  • Odgovara standardima za „pasivne kuće“
  • Ispunjava propise o uštedi energije (EnEV) iinstrukcije instituta RAL