Sikaflex®-11 FC Purform®

Sikaflex®-11 FC Purform® je jednokomponentno elastično ljepilo i zaptivna masa koje se stvrdnjava upijanjem vlage iz zraka. Koristi se za unutrašnju i vanjsku primjenu za lijepljenje i zaptivanje. Ima dobru trajnu prionjivost na većinu materijala koji se upotrebljavaju u građevinarstvu.

  • Sposobnost podnošenja pomaka ± 25 %
  • Jednostavna primjena, ne curi
  • Dobro lijepi na većinu građevnih materijala
  • Dobra mehanička svojstva i otpornost na atmosferilije
  • Vrlo nizak sadržaj monomera
  • Nije potrebna dodatna obuka za upotrebu proizvoda koji sadrže diizocijanate (REACH Uredba)
  • CE označeno ljepilo-zaptivna masa