Sikatherm® PIR AL T

Toplotna izolacija na bazi poliizocijanurata (PIR), obostrano obložena aluminijskom folijom.

 

  • termička provodiljivost 0,024 W/mK),
  • proizvodi se bez sastojaka koji štete ozonskom omotaču,
  • nije potreban razdvajajući sloj prije PVC membrane,
  • visoka tlačna čvrstoća,
  • mala specifična težina