Sikalastic® Primer PVC

Sikalastic® Primer PVC je jednokomponentni, prozirni crveni poliuretanski temeljni premaz za postojano i trajno prianjanje između Sarnafil®/Sikaplan® PVC krovnih membrana i Sikalastic®-621 TC.

  • Jednokomponentni - jednostavan i spreman za upotrebu
  • Povećava prijanjanje na Sarnafil® PVC membrane
  • Brzo stvrdnjavanje - moguće nanošenje slijedećeg sloja nakon maksimalno 2 sata