Sikalastic® Primer FPO

Sikalastic® Primer FPO je jednokomponentni, prozirni, blago žuti, sintetički polimerni temeljni premaz na bazi rastvarača, posebno formulisan za vezivanje Sikalastic®-621 TC na FPO membrane.

  • Jednokomponentni - jednostavan i spreman za upotrebu
  • Povećava prijanjanje na Sarnafil® FPO membrane
  • Brzo stvrdnjavanje - moguće nanošenje slijedećeg sloja nakon maksimalno 1 sat
  •