Sikalastic® Flexistrip

Samoljepljiva traka u sistemu SikaRoof® MTC i Sikalastic® tečnih hidroizolacijskih membrana.

  • Otpornost na vremenske uslove,
  • Elastičnost,
  • Premoštavanje pukotina,
  • Kompatibilnost sa SikaRoof® MTC i Sikalastic® proizvodima.