Sikalastic® Fleece-120

Poliesterski geotekstil za ojačavanje koji se koristi sa Sikalastic® tečno nanešenim mebranama

Sikalastic® Fleece-120 je poliesterski geotekstil za ojačavanje u sistemima Sikalastic® tečnih membrana.

  • Osigurava pravilnu debljinu temeljnog sloja
  • Premoštava pukotine
  • Poboljšava mehanička svojstva sistema