Sikalastic®-601 BC

Visokoelastična, vodonepropusna, poliuretanska bešavna, tečna membrana. Služi kao temeljeni premaz u SikaRoof MTC sistemima.

 

  • Dokazana tehnologija - preko 20 godina
  • Jednostavna i brza primjena sa Sika Reemat i Sikalastic Applicator
  • Brzo sušenje, sposobnost da brzo postane otporan na kišu
  • Visoko elastičan i pokriva pukotine
  • Krovna hidroizolirajuća membrana bez rubova i vidljivih spojeva
  • Kad se koristi sa odobrenim primerima, potpuno će se spojiti sa većinom podloga sprečavajući kretanje vode
  • Paropropusan
  • Jaka otpornost uobičajenim atmosferskim hemikalijama
  • Slab miris tokom aplikacije
  • Dug rok trajanja u originalnom pakovanju – 12 mjeseci