SikaFill®-200 Fiber

Jednokomponentni elastični akrilni premaz.

 

  • sadrži vlakna,
  • jednostavna ugradnja,
  • visokoelastičan,
  • prohodan,
  • odlično premoštavanje manjih pukotina