Sika® Reemat Premium

STAKLENA MREŽICA ZA ARMIRANJE TEČNIH PREMAZA

Sika® Reemat Premium je staklena mrežica za armiranje Sikalastic® tečnih hidroizolirajućih sistema.

  • Laka i brza ugradnja
  • Lako se prilagođava složenim detaljima
  • Osigurava ispravnu debljinu osnovnog premaza
  • Poboljšava svojstva premoštenja pukotina
  • Poboljšava mehaničke karakteristike sistema