Sarnafil® T Lightning Conductor Circus

Sarnafil® T Lightning Conductor Circus je fleksibilni poliolefinski (FPO) spojni disk za nosač gromobrana, izrađen od FPO hidroizolacijske membrane.

  • Otporan na izlaganje UV zrakama
  • Zavarivanje vrućim zrakom bez upotrebe otvorenog plamena
  • Može se reciklirati