Sarnafil® T Gully

Sarnafil® T Gully set je krovni slivnik na bazi poliolefina visoke kvalitete, napravljen lijevanjem u kalup. Može biti bočni i vertikalni. Vertikalni/okomiti slivnik je dostupan u verziji sa i bez grijača 

 

 

  • Odlična otpornost na atmosferilije i UV zračenje.
  • Odlična otpornost na pukotine uslijed naprezanja.
  • Membrana se može zavarivati vrućim zrakom direktno na šešir slivnika.
  • Lako se ugrađuje.
  • Odlična zavarivost vrućim zrakom.
  • Parorasteretni sloj se može spojiti na slivnik.
  • Može se reciklirati.