Sarnafil® T Corner 90° / I

Kutni element TPO unutrašnji 90°

 

  • fabrički pripremljen ugao/kut,
  • kompatibilan sa FPO membranama