Sarnafil® T Corner 90° / A

Kutni element TPO vanjski

 

  • fabrički pripremljen ugao/kut,
  • kompatibilan sa FPO membranama